Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) organizovala konferenciju u GREENPARK tehnološkom centru

greenpark

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija pojačavaju podršku malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini pokretanjem programa Go Digital.

Program je predstavljen u Sarajevu u GREENPARK tehnološkom centru na Trebeviću. 

Novi program baziran je na tri stuba aktivnosti kojima će se pomoći malim i srednjim preduzećima da ulažu u digitalizaciju svog poslovanja, zajedno sa drugim investicijama za poboljšanje produktivnosti, operativne učinkovitosti i otpornosti.

“Mala i srednja preduzeća će moći aplicirati za sredstva za ulaganje u hardver i softver za različite projekte digitalne transformacije”, istakla je direktorica ureda EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu Manuela Naessl .

Kako je obrazložila, investicije mogu biti samostalne ili kao dodatak drugim ključnim investicijama u automatizaciju ili opremu kojom se poboljšava zaštita životne sredine, kvalitet proizvoda.

“Cilj je potaknuti digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća i učiniti ih konkurentnijim na tržištima EU, u skladu sa standardima koje zahtijevaju EU direktive”, dodaje.

Cilj programa je da se mala i srednja preduzeća učini produktivnijim, kao i da podstakne održivost životne sredine, jer će se, kako je ukazano, najmanje 60 posto sredstava zajma koristiti za finansiranje investicija u zelene tehnologije. Najavljeno je da će biti podržani projekti u oblasti poput digitalne komunikacije, informacione i IT sigurnosti, digitalnog upravljanja kompanijom i digitalnih proizvodnih procesa i usluga.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Johann Sattler naglasio je da je Program EU4SMEs dio pomoći EU u podršci oporavku od pandemije koronavirusa i tranziciji ka ekonomiji orijentiranoj ka budućnosti.

“Mala i srednja preduzeća su ključni pokretač ekonomskog rasta i razvoja, a podrška digitalizaciji pomoći će preduzećima da budu konkurentnija na lokalnim i međunarodnim tržištima. Trenutna IPA pomoć EU za podršku zelenoj i digitalnoj tranziciji iznosi 50 miliona eura, a posebno je usmjerena na mala i srednja preduzeća. Mala i srednja preduzeća moraju u potpunosti iskoristiti inovativne tehnologije, vještine i usluge, ne samo da bi rasla na održivijim osnovama, već i da bi opstala u ekonomiji budućnosti”, istakao je Sattler.

Potcrtano je da će EBRD saradnjom sa lokalnim finansijskim institucijama plasirati specijalizovanu kreditnu liniju, dok EU finansira grantove u iznosu do 15 posto ukupnog iznosa kredita, kako bi ulaganja malih i srednjih poduzeća u digitalizaciju, automatizaciju, konkurentnost i zelene tehnologije bila pristupačnija.

Go Digital u Bosni i Hercegovini ponudit će malim i srednjim preduzećima pristup savjetodavnim uslugama i obukama, kako je navedeno, po mjeri kako bi im pomogao da bolje razumiju mogućnosti digitalizacije. Očekuje se da će ovo znanje pomoći preduzećima da pronađu pravi pristup i ulaganje u digitalnu transformaciju u skladu sa svojim potrebama.

“Iskorištavanje prednosti digitalizacije važno je za kompanije u Bosni i Hercegovini, koje se takmiče na lokalnom i međunarodnom tržištu. Radeći s lokalnim komercijalnim bankama, ove kreditne linije za konkurentnost omogućit će malim i srednjim preduzećima da dobiju finansiranje za digitalizaciju i automatizaciju svog poslovanja u skladu sa svojim specifičnim potrebama”, izjavila je Naessl.

Program će biti dopunjen aktivnostima koje implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), a koji će pružiti podršku za izgradnju ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije.

Obratila se i programska direktorica GIZ-a Eva Naeher.

“Digital Innovation Hubs su važan koncept u pružanju podrške digitalizaciji i mjerama inovacija u malim i srednjim preduzećima. Uslugama koje se pružaju može se pomoći malim i srednjim preduzećima da poboljšaju svoje proizvode, procese i strukture i mogu im pomoći da dođu do novih tržišta. To se može dogoditi transferom tehnologije i obukom”, ukazala je Naehr.

Smatra da će razmjena i umrežavanje između DIH i zainteresiranih preduzećia i dionicia dodatno otvoriti nove mogućnosti i stvoriti ekosistem.

Novi program Go Digital u Bosni i Hercegovini, kako je saopćeno, direktno doprinosi Digitalnoj agendi Evropske komisije za Zapadni Balkan koja ima za cilj da podrži tranziciju privatnog sektora i pomogne preduzećima da u potpunosti osiguraju prednosti digitalne transformacije ekonomije.

Copyright © 2022 - GREENPARK